Brudoc: artikels over brede welzijns- en gezondheidsthema's

Projectlogo

Het CMDC een tweetalig documentatiecentrum voor de Brusselse welzijns- en gezondheidssector.

In hun databank vind je bibliografische gegevens van enkele duizenden Nederlandstalige en Franstalige documenten (werken, dossiers en artikels uit gespecialiseerde tijdschriften, rapporten, verslagen van studiedagen, activiteitenverslagen, memoranda, enz.) met betrekking tot geestelijke gezondheid, gezinsondersteuning, gezondheid, huisvesting, hulpverlening aan jongeren, hulpverlening aan personen met een handicap, hulpverlening aan senioren, integratie van personen van vreemde origine, kinderopvang, sociale dienstverlening, sociale economie, socioprofessionele inschakeling, bestrijding van armoede, bestrijding van discriminatie, tewerkstelling en opleiding, thuiszorg, enz

Meer weten? Bezoek de site