Bruxelles Social en ligne - Sociaal Brussel online

Projectlogo

Brussel Online is een digitale, tweetalige sociale kaart die het volledige welzijnsaanbod van het Brussels Gewest omvat.

via deze link kom je terecht op de algemene zoekpagina.

klikken in vak 4 geeft je de mogelijkheid om te zoeken op bvb taalaanbod of hulpverleningsvorm.

Meer weten? Bezoek de site