Contactcomité van organisaties voor jeugdzorg

Projectlogo

Het Contactcomité is er om mensen uit verschillende diensten in alle openheid met elkaar in contact te brengen en hen de gelegenheid te bieden om van gedachten te wisselen rond thema’s uit de jeugdzorg. Hiertoe organiseert het comité debatlunches en studiedagen.

Meer weten? Bezoek de site