OTA-team Antwerpen

Projectlogo

Het OTA geeft alle hulpverleners uit het Antwerpse telefonische informatie en advies over hulpverlening aan minderjarige allochtone cliënten. Indien nodig verwijzen de medewerkers door naar de juiste dienst. Vorming op maat is mogelijk na aanvraag.

OTA verzorgt een specifieke dienstverlening voor:

  • medewerkers van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van de provincie Antwerpen:

Een CLB-medewerker kan een beroep doen op het OTA wanneer een allochtone jongere problemen heeft die het schoolse overstijgen en waarover de CLB-medewerker graag  advies inwint. Indien gewenst kan een OTA-medewerker daaropvolgend twee gesprekken voeren met de jongere.

  • hulpverleners binnen de bijzondere jeugdbijstand en medewerkers van de sociale dienst van de jeugdbrigade van de provincie Antwerpen:

Het OTA geeft advies, coacht of bemiddelt tijdens de hulpverlening aan allochtone cliënten. Daarnaast organiseert het OTA vorming op maat over hulpverlening aan allochtone jongeren in de bijzondere jeugdbijstand.

Meer weten? Bezoek de site