Ontmoetingstraject Jeugdhulp Brussel

Uitnodiging ontmoetingstraject 20142

Op 7 februari en 14 maart 2014 organiseert het Brussels Netwerk Cultuurgevoelige Jeugdhulp (de actiegroep 'Brusselse hulpverleners leren elkaar kennen') een 'Ontmoetingstraject Jeugdhulp Brussel'. De bedoeling van dit traject is dat Brusselse hulpverleners elkaar en elkaars aanbod beter leren kennen, om de doorverwijzing van minderjarigen met een migratie achtergrond en hun gezin te optimaliseren.

Op 7 februari focussen we op de Nederlandstalige sector in Brussel. We zoomen o.a. in op het vrijetijdsaanbod en aanbod aan oudergroepen en zelforganisaties. In de namiddag wisselen we ervaringen, expertise en informatie over onze organisaties uit op basis van casussen.

Op 14 maart leren we de Franstalige Brusselse hulpverlening, die werken met minderjarigen met een migratie achtergrond, beter kennen. Eerst krijgen we een overzicht van een aantal tegenhangers van de sectoren van Integrale Jeugdhulp, daarna worden een aantal organisaties aan het woord gelaten om hun werking voor te stellen. (voertaal = Frans, alle info en ppt's worden wel in beide talen voorzien)